Logga in

Nyhet · 2017-09-04

SIS remissvar på Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)

SIS, Swedish Standards Institute har tagit del av betänkandet ”Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning”. I vårt remissvar har vi i första hand tagit utgångspunkt i vad SIS skulle kunna bidra till när det gäller kvalitet, upphandling och uppföljning inom välfärden och då företrädesvis inom vård och omsorg.

SIS utvecklar standarder, specifikationer och andra stöd för kvalitetsarbete tillsammans med över 400 experter inom vård och omsorg. I vårt arbete är företrädare för professioner, fack och patient- och brukarorganisationer, utförare och vårdgivare (oavsett driftsform) engagerade. Det ger unika möjligheter att utveckla stöd för förbättrad kvalitet inom olika delar av vården och omsorgen.

• Utredningen har inte i tillräckligt utsträckning bedömt möjligheterna med att använda standarder för kvalitet, specifikationer eller certifieringar för att ge stöd för en grundläggande och nationell kvalitetsstyrning som i sin tur ger stöd för bättre upphandlingar och en effektiv uppföljning.

• Till skillnad från utredningen är det SIS bedömning att det är fullt möjligt att mäta och arbeta med kvalitet i välfärdssektorn. Och det på ett sätt som vare sig inskränker professionernas yrkesövning eller sätter hinder för tillitsfrågor och tillitsstyrning i välfärden.

• Utredningens principiella förhållningssätt till vad som görs respektive hur det görs i välfärden är missvisande och bör förtydligas.

• På uppdrag av staten skulle SIS i samverkan med Swedac kunna utforma ett förslag om en robust och långsiktig kvalitetssäkringslösning för välfärdssektorn. SIS erbjuder därför att på kort varsel inleda en dialog om hur ett sådant uppdrag skulle kunna utformas.

• SIS tillstyrker inte förslaget med hänvisning till det vi framför i vårt remissvar.

Här kan du läsa SIS remissvar i sin helhet "Remissvar – Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)

Mer information: Dan Nilsson, standardiseringschef vård och omsorg, dan.nilsson@sis.se