Logga in

Nyhet · 2017-10-12

SIS startar Standardpodden

Aktualiteter, tips om lösningar på vardagsproblem i jobbet och djupdykningar i knepiga strategiska frågeställningar. Nu startar Standardpodden, en podcast för alla som jobbar med att integrera miljö, hållbarhet och kvalitet i sin affärs- och verksamhetsutveckling. Bakom mikrofonen sitter SIS hållbarhetsexpert Marcus Ihre som bjuder in spännande gäster till samtal och analyser.

Marcus, hur föddes idén att starta en SIS-podcast?

Vi har en tradition på SIS att paketera och förmedla kunskap om verksamhetsutveckling. I kölvattnet av standarderna uppstår ofta mer konkreta och specifika behov av vägledning. SIS har länge producerat handböcker som komplement till standarder, vi håller i utbildningar och erbjuder även webbtjänsten och tidningen Perspektiv som ska stötta de som arbetar med kvalitet, miljö och hållbarhet. Standardpodden är bara ett nytt format av samma idé. Det känns som ett roligt och självklart komplement idag när det finns ett så stort intresse för poddar.

Vad är fördelen med poddformatet när man pratar om standarder?

Det är ett kul format där vår målgrupp kan ta del av ett helt samtal och diskussioner om frågor som de är intresserade av. Själv är jag en storkonsument av poddar, Ted Talks, YouTube-filmer med mera. Jag gillar att hålla mig uppdaterad och tycker att podcasten är det absolut bästa formatet, därför att jag väljer själv när jag vill lyssna. Jag kan lyssna på skogspromenaden, på bussen - och lära mig nya saker, bli inspirerad och få input att reflektera över i mitt eget arbete.

Vad kommer Standardpodden bjuda på?

Vi ska prata om innehållet i standarder, hur de används och vilka människorna är som jobbar med dem. Mina gäster i poddavsnitten kommer dela med sig av sin kunskap om hur standarderna fungerar och vad de kan åstadkomma. Ambitionen är att genom samtalen ge en bild av standarderna och deras struktur, men också att göra små djupdykningar, få till intressanta diskussioner kring särskilt aktuella och intressanta frågeställningar. Ett exempel på en fråga som vi kommer älta, vrida och vända på i kommande avsnitt av podden är hur man länkar affärsstrategin till miljöarbetet.

Pilotavsnittet ägnades åt ISO 14001 och i avsnitt #1 gör vi ett nedslag i den senaste versionen av ISO 9001, Ledningssystem för kvalitet. Då är min gäst i studion Tina Bohlin som har samlat den svenska grupp som varit med i arbetet att utveckla standarden.

Vem ska lyssna och varför?

Vi vänder oss både till den som är nyfiken och inte vet så mycket om standarder som den som är nördigt kunnig på det här området. Jag tror att Standardpodden kan vara intressant att lyssna på för personer som jobbar med allt från miljö och hållbarhet, kvalitet och HR till kommunikation. För att inte tala om ledningsgrupper och styrelser i svenska organisationer. Verksamhetsutveckling är intimt sammankopplat med affärsutveckling, det bottnar väldigt mycket i de strategiska frågor som ledningen har på sitt bord.

Vad är största utmaningen med att göra podcast tycker du?

Att hålla tiden. Vi skulle kunna sitta en hel dag och prata om varje ämne!


Standardpodden sänder nya avsnitt sex gånger om året där Marcus i samtal med spännande gäster pratar om hur företag utvecklas med hjälp av olika standarder.

Håll utkik efter bonus- och specialavsnitt. Du hittar podcasten på här på vår webbplats eller så kan du lyssna och ladda ner från Soundcloud, iTunes eller Acast.

Standardpodden

I första avsnittet av standardpodden intervjuas Tina Bohlin, kvalitetsexpert, om övergången till nya ISO 9001.

#1 På djupet i nya ISO 9001 med Tina Bohlin

Om SIS

SIS projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Standarder underlättar export och handel och bidrar till konkurrenskraft genom att processer och produkter blir effektivare och säkrare. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning.