Logga in

Standardutveckling · SIS/TK 453

Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö

I ett samhälle är det viktigt att det skapas miljöer där alla kan röra sig fritt utan hinder för både inomhus och utomhus.

ISO-standarden Accessability and usability of the built environment (ISO 21542) uppdateras nu för att bli tydligare och mer användarvänlig. Även standardens terminologi, avsnittet om ramper, brandsäkerhet, ljudmiljö och hörselhjälpmedel, ledstråk och stöd för sysnskadade ska ses över och uppdateras. 

På européisk nivå är det nu full aktivitet i den europeiska kommittén Accessibility in the built environment som bildades 2016. Gruppen ska skriva nya standarder som kommer att gälla för hela Europa. Standarden hänger ihop med EU-mandatet 420. Mandatet handlar om funktionshinderspolitik och avser europeiska tillgänglighetskrav för offentlig upphandling i den byggda miljön.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 3 standarder
CEN/TR 17210-2, Tekniska hållfasthetskrav med tillhörande specifikationer avseende tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö
EN 17210, Utformnings- och egenskapskrav för tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö
ISO 21542, Tillgänglighet och användbarhet i byggd miljö
Organisation 5 arbetsgrupper
SIS/TK 453/AG 01, Ramper
SIS/TK 453/AG 02, Övergripande frågor
SIS/TK 453/AG 03, Brand och utrymning
SIS/TK 453/AG 04, Ledstråk
SIS/TK 453/AG 05, Hörselhjälpmedel
Visa fler Visa färre
Deltagare 11 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Stockholm
BELYSAB, Stockholm
DHR, Farsta
Funktionsrätt Sverige, Sundbyberg
Förbundet för delaktighet och jämlikhet, Lund
Hörselskadades Riksförbund HRF, Kista
Konsumentverket / KO, Karlstad
Matting AB, Alingsås
Synskadades Riksförbund, The Swedish Association of the Visually Impaired, Enskede
Trafikverket Verksamhetsområde Investering, Sundbyberg
Västra Götalandsregionen, Vänersborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 3 internationella kommittéer
ISO/TC 59/SC 16, Accessibility and usability of the built environment
ISO/TC 59/SC 16/WG 1, Accessibility and usability of the built environment
CEN/CLC/JTC 11, Accessibility in the built environment
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Fysisk planering, stadsplanering Byggnader Allmänt Byggstandardpaket Byggnadsutformning


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kalender
2019
mars
tis
12
Endast för SIS/TK 453-deltagare: SIS/TK 453 möte
10:00 - 16:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Viveka Odlén

Viveka Odlén
Projektledare
08-55552278
viveka.odlen@sis.se

Anette Lindor Norén

Anette Lindor Norén
Projektassistent
08-55552101
anette.noren@sis.se