Logga in

Standardpodden

Standardpodden är en podcast för alla som jobbar med att integrera miljö, hållbarhet och kvalitet i sin affärs- och verksamhetsutveckling. I varje avsnitt bjuder medarbetare på SIS in spännande gäster till samtal och analyser om hur organisationer utvecklas med hjälp av standarder.

#2 Vikten av antikorruptionsarbete - ett samtal med Helena Sjöholm

Korruption och mutor i affärsammanhang är ett internationellt och nationellt problem. Detta avsnitt av Standardpodden tar upp ledningssystemstandarden ISO 37001 som ger företag, offentlig sektor och ideella organisationer stöd att förebygga, upptäcka och hantera mutor. Marcus Ihre intervjuar Helena Sjöholm som är konsult på Direndi, ett Lund-företag som hjälper styrelser att bli mer aktiva. Hon har deltagit i både det svenska och det internationella arbetet med att ta fram ISO 37001. "Det här ligger helt rätt i tiden – många organisationer söker information om etiska och affärsmässiga risker", säger Helena som här också talar bredare om vikten av antikorruptionsarbete och vad man ska tänka på. 

Avsnittet distribueras på Soundcloud, iTunes, och Acast, där kan du även ladda ner avsnittet.

#1 På djupet i nya ISO 9001 med Tina Bohlin

I detta avsnitt av Standardpodden gör vi nedslag i den senaste versionen av ISO 9001, Ledningssystem för kvalitet. SIS hållbarhetsexpert Marcus Ihre möter ingen mindre än Tina Bohlin som samordnat den svenska grupp som varit med att utveckla standarden under åren fram till 2015 då den lanserades. Tina har även gedigen erfarenhet från implementering av ISO 9001 i sin roll som kursledare och delar med sig av både teori och praktik när vi navigerar genom de olika avsnitten i standarden. Av skäl som Tina lyfter fram i programmet är det hög tid att växla över till den nya versionen av standarden – vi hoppas med detta avsnitt kunna ge dig en god start på vägen! 

Avsnittet distribueras på Soundcloud, iTunes, och Acast, där kan du även ladda ner avsnittet.


Pilotavsnitt - Miljöledningsstandarden ISO 14001

Pilotavsnittet av standardpodden som togs fram i samband med Almedalsveckan handlar om den nya versionen av miljöledningsstandarden ISO 14001. SIS hållbarhetsexpert Marcus Ihre träffar Stefan Larsson som har arbetat med miljöledningssystem som både användare och utvecklare i ett tjugotal år och var svensk huvudförhandlare i arbetet med nya ISO 14001. Avsnittet fokuserar på nyheterna jämfört med tidigare utgåvor.

 

Ämnesområden

Ledningssystem


Standardpodden sänder nya avsnitt sex gånger om året. Du hittar podcasten på här på webben- eller så kan du lyssna och ladda ner från Soundcloud, iTunes eller Acast.

En dag av standarder

Hur många standarder omger dig under en dag?

Kommitté för socialt ansvarstagande

SIS arbetar för att påverka och skapa standarder som stöd för företag och organisationer att arbeta och utvecklas hållbart.

Arbetet med standarder inom området för socialt ansvarstagande pågår i SIS/TK 478 och är öppet för alla företag och organisationer.

SIS kommitté för kvalitet

Vill du vara med och påverka standarder för kvalitetsledning?

I SIS/TK 304 deltar experter från offentlig sektor såväl som privata näringlivet för att förbättra, utveckla och påverka internationella och nationella standarder inom kvalitetsledning.

Kunskapstjänsten Perspektiv

Perspektiv är tjänsten för dig som arbetar med lednings-system till vardags i ditt yrkesliv.

Perspektiv består av en webbtjänst och en tidning som tillsammans innehåller samlad kunskap för att hjälpa dig tolka, jämföra och tillämpa olika ledningssystemstandarder.

Magasinet S

Om nya idéer, affärsutveckling och samhällsnytta.

Höst 2017 numret av Magasinet S har tema smarta städer. Där möter du människorna bakom idéerna. De gör det möjligt för världens städer att växa smart och hållbart.